20+2 детски приказки

детски приказки

Сълзите на мама

Когато доведената ми дъщеря, Иглика, беше в пети клас, аз често я взимах от училище. Въпреки, че живеехме в САЩ, си говорихме само на български. Докато чаках в колата, започнах да съчинявам приказки и да ги диктувам в телефона си. Така, за няколко месеца се събра една голяма и забавна дружина от приказки.

Вярвам, че всяка приказка е възможност за разговор с децата ни, които толкова много обичат да задават въпроси.

Едно момченце ходило босо на училище. Когато дядо му умрял, почнало да носи неговите обувки, но те все му се изхлузвали. Босите деца му се присмивали:

- Вижте, Пепеляшко пак си загуби обувката!

Откакто се помнело, майка му всяка вечер му четяла по една приказка от единствената книга, която имали. И всяка нощ сълзите на майка му размивали буквите, та после, докато тя спяла, момчето просвало страниците да съхнат по нагрелите каменни плочи на огнището. То знаело, че цялата надежда на майка му се е стаила в страниците на тази книга.

Една Коледа майка му плакала толкова много, че буквите се превърнали в реки от черно мастило. Приказките започнали да бушуват. Погълнали майка му, а момчето се гмурнало след нея. Трябвало бързо-бързо да се научи да плува. Борило се първо с букви, после със срички, сетне с изречения - докато не ги покорило всичките. Преплувало осем приказки. На брега на деветата намерило майка си. Но тя не поискала да се върне с него.

Години по-късно, когато момчето започнало да печели купища медали по плуване, то винаги казвало:

- Научих се да плувам в сълзите на мама.

А когато виждало хора да страдат, смело се гмурвало в тъгата им - да им помогне.

No items found.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

АРХИВ НА АВТОРА